המוצרים שלנו

שירותים ניידים

שרותי נכים

קרונות שרותים מפוארים

מקלחות ניידות

ברזיות ניידות

עוקבי מים

שירותים נידיים
עם קו מים וביוב